Keekora inkarnerar

Bild av SUMITKUMAR SAHARE från Pixabay.

Det var en gång ett Väsen. Vild och kraftfull i sitt varande. Vis och Klok, med många inkarnationer med sig i Hjärtat. Hennes namn var Keekora. Hon befann sig nu i Källan, redo för nya uppdrag. Att inkarnera på Planeten Jorden för att förankra Kärlek …

Planeten Jorden var en utomordentligt vacker planet. En blå pärla som flöt runt på Himlavalvet, i Världsrymden. Blå, vacker, med så mycket potential MEN den hade använts som Utvecklingsplanet i många tusen år, låg långt ner i Hierarkin med Universums mått. Tung. Dit inkarnerade både kreti och pleti för att testa sina krafter på det fysiska planet. Planeten hade styrts av patriarkala krafter, strukturerad i en stark Hierarki. Där några få på toppen styrde, med kontroll, hungrande av maktbegär som aldrig stillade sig. Deras vapen var rädsla, att sätta rädsla i folket genom att visa groteska bilder i media om hur illa det var ställt. Folket var som en fårskock som naivt sög i sig allt som en Sanning, istället för att tänka och känna efter själva. De hjärntvättades till att de, för att passa in, skulle vara som alla andra. Gå i skolan, vara upptagen med jobb och karriär, och sedan använda tiden till att se på TV och sina telefoner … leva i en fejkvärld, The Matrix …

Tiden var inne. Förändringens tid. När Det Heliga Feminina skulle resa sig och ta över styrningen över planeten Jorden. Där Kärlek råder. Och upprensning sker. Det skulle krävas några år av kaos och upprensning, för att skapa balans i det nya. Men visst – de skulle skapa Paradiset på Jorden … Människorna skulle vakna upp till sin Storhet, inse att de inte bara är sin kropp, utan att de är Kärleksintelligenta Väsen från Universum som just nu har en fysisk upplevelse …

Keekora mindes sina tidigare inkarnationer på Jorden. Åtskilliga erfarenheter, både som man och kvinna. Där Karmasystemet testat och balanserat alla hennes samlade erfarenheter. Hon visste också att hon, genom att säga Ja till det här uppdraget, skulle börja sitt Jordeliv i de gamla patriarkala mönstren. Jobba Under Cover och samla erfarenheter av vikt för just den här inkarnationen. Bilda familj. Jobba i de vanliga, hierarkiska strukturerna. För att sedan gradvis vakna upp till Sitt Sanna Väsen. Till hjälp för att minnas sin storhet planterade hon ut vissa nycklar. Barn, Män, Vänner och platser dit hon skulle känna sig kallad att resa, som alla bar på små frön som skulle väcka och påminna henne när tiden var inne …

Hon blickade ner i Jordens Minnesarkiv och såg hur människor mördar, hatar, krigar, våldtar, stympar och slåss. Hon connectar tillbaka till minnen från sina tidigare liv, där hon som man erfarit många facetter av detta. Jaga och jagas, mörda och mördas, söndra och härska, bli erövrad och utplånad. Hon mindes liv där hon som kvinna både blivit stympad, våldtagen och bränd på bål i försök att kväsa kraften. Hon mindes också liv där hon levt som oskuld ett helt liv som prästinna för att senare få inkarnera som man och få tillgång till Mindets mystik i många liv, i de hemliga sällskapen …

Hon blickade ner i Jordens Framtidsarkiv, som visade vad som var möjligt att skapa. Hon såg Barnen av Den Nya Tiden inkarnera, de som kom med de Nya Sanningarna, de som skulle resa sig upp och säga Stopp! Det räcker nu! De som skulle hjälpa till att skapa kaos och bryta sönder systemen, trycka på knappar i de vuxna för att de skulle förstå att ta hand om sig själva och slutligen bidra till att tillsammans skapa den Nya Jorden – Paradiset – i Balans, Kärlek och Glädje. Hon tackade tacksamt Ja till att inkarnera för att bli en brobyggare mellan generationer, föräldrar och barn. Hon såg sig själv bli moder till fyra flickor. Det viktigaste uppdraget, att vara en grogrund, i Kärlek och Sanning, för barnen. Hon såg hur kvinnor och flickor började säga nej till mannens begär, hur de själva valde vilka de släppte in i sitt allra heligaste. Hur flickor tidigt fick utrymme att utforska sin kreativitet, under översyn av sina mödrar. Hur fäder i olika generationer skyddade sina döttrar. Hon såg hur pojkar och män började släppa fram sina känslor och släppa alla strukturer. Hon såg Dansen och Balansen mellan The Divine Feminine and The Divine Masculine. Det HÄR skulle bli ett spännande liv! Tänk att få delta i Den Stora Kosmiska Festen! WOW! Vilken Ynnest!

Keekora såg också hur Jorden skulle renas av olika naturkatastrofer, styrda av de fyra elementen. Hur Elden skulle förtära för att ge nytt liv, hur Vattnet skulle falla från skyn och översvämma, för att skölja rent, hur Jorden skulle skaka och rämna i expansionen och hur Luften skulle storma förändringarnas Vind. Allt helt enligt plan för den Stora reningen inför Den Gyllene Tidsåldern – när människorna skulle leva i Fred och Kärlek.

Keekora hade med omsorg valt sina föräldrar, de stod för en mycket god balans i sina olika egenskaper. De skulle träna henne väl de första åren och ge henne exakt de hon behövde uppleva och känna på. Hon hade valt en plats, en plats som länge legat skyddad av Inlandsisen och låg på det norra halvklotet, landet hette Sverige och hade haft Fred i flera hundra år.

Hon vände sig om och såg tre gestalter. Sin Stjärnbroder och två av sina Kraftdjur Björnen och Hunden. Hon såg först på Björnen och kände deras connection. Inga ord behövdes men han påminde henne om att komma ihåg att Kärleken är nyckeln till läkning på Jorden. Bad henne komma ihåg att Älska sig själv och att hjälpa andra att hitta tillbaka till Kärleken. Hon vände blicken mot Hunden som påminde henne om att våga släppa fram sina innersta känslor, vara intim, öppna hjärtat och leva i total Tillit. Till sist kramade hon om sin Stjärnbroder som ömt viskade … vi ses snart … Det som är en blink i evigheten är några år på Jorden, men snart – älskade Syster – får vi ses igen …

Keekora blickade åter ner på Jorden som strax skulle bli hennes nya Hem och visste att hon var redo. Redo att Inkarnera för ett nytt Äventyr …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *